​​​گروه صنعتی Orsi novin
تولید کننده پنجرهای UPVC
​​​​​

پروژه مهندس جعفری دهشاد بالا​​​​​​​